Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Podatek od usług budowlanych w Niemczech – cz. 2

W pierwszej części artykułu przekazaliśmy ogólne informacje dotyczące podatku od usług budowlanych w Niemczech. Dzisiaj więcej konkretów - jakie kwoty są zwolnione od potrąceń, jak uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu od podatku oraz najważniejsze - jak uzyskać zwrot podatku.

13 lipca 2015

W pierwszej części artykułu przekazaliśmy ogólne informacje dotyczące podatku od usług budowlanych w Niemczech. Dzisiaj więcej konkretów – jakie kwoty są zwolnione od potrąceń, jak uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu od podatku oraz najważniejsze – jak uzyskać zwrot podatku. Zapraszam do lektury.

Kwoty zwolnione od potrąceń

Warto pamiętać, że nie w każdym przypadku świadczenia usług budowlanych na terenie Niemiec dojdzie do potrącenia odpowiedniej kwoty wynagrodzenia. Zleceniodawca zostanie zwolniony z obowiązku dokonania potrącenia w trzech przypadkach:

Zaświadczenie o zwolnieniu od podatku

Każdy podmiot świadczący usługi budowlane na terenie Niemiec może złożyć do właściwego dla niego urzędu skarbowego wniosek o wydanie odpowiedniego zaświadczenia (Freistellungsbescheiningung) o czasowym niepodleganiu obowiązkowi potrącenia podatku od kwoty wynagrodzenia.

Należy jednak pamiętać, że wydanie przedmiotowego zaświadczenia jest obwarowane określonymi warunkami, które wnioskodawca musi bezwzględnie spełnić:

Jak uzyskać zwrot pobranego podatku?

W zakreślonym ustawowo terminie, Zleceniodawca świadczący usługi budowlane na terenie Niemiec może złożyć odpowiedni wniosek do właściwego urzędu skarbowego celem uzyskania zwrotu potrąconej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku gdy Wykonawca podlegał również niemieckiemu podatkowi dochodowemu, kwota potrąconego wynagrodzenia w pierwszej kolejności zostaje zaliczona na poczet innych należności publicznoprawnych. Dopiero po zaspokojeniu zaległości podatkowych, właściwy urząd skarbowy zwróci, odpowiednio pomniejszoną, kwotę potrąconego wcześniej na poczet podatku od usług budowlanych  wynagrodzenia.

Natomiast w przypadku gdy Wykonawca nie podlega niemieckim przepisom o podatku dochodowym, ani nie ma żadnych innych zaległości na rzecz niemieckiego fiskusa – zgodnie
z uzgodnieniami Polsko-Niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania –cała kwota dokonanego potrącenia powinna zostać zwrócona Wykonawcy.

Pamiętaj:

Uwaga!
Stałe świadczenie usług budowlanych na terenie Niemiec może być uznane za założenie tam zakładu

Co z unikaniem podwójnego opodatkowania?

Warto na koniec podkreślić, że przepisy § 48 – § 48 d niemieckiej ustawy o podatku dochodowy, dotyczące podatku od usług budowlanych, choć obciążają również polskich budowlańców świadczących swoje usługi na terenie Niemiec, nie naruszają w żadnym stopniu uzgodnień Polsko-Niemieckiej umowy z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Potrącony podatek zostanie więc – co do zasady – zwrócony podatnikowi.

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku świadczenia usług budowlanych na terytorium naszego zachodniego sąsiada, przedmiotowa kwota zostanie w całości zwrócona a polski Wykonawca  nie zostanie objęty całokształtem przepisów o podatku dochodowym.

Należy bowiem pamiętać, że na mocy postanowień dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zorganizowanie i długotrwała działalność polskiego Usługodawcy na terenie Niemiec może zostać uznana za prowadzenie tam zakładu. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 3 przedmiotowej bilateralnej umowy międzynarodowej, za zakład należy również uznawać plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne  trwające dłużej niż dwanaście miesięcy.

W przypadku zakwalifikowania prowadzonej działalności jako zakład, zysk przedsiębiorstwa, w zakresie w jakim może zostać przypisany temu zakładowi, obok konieczności uiszczenia podatku w miejscu prowadzenia działalności (Polska) może zostać opodatkowany również na terenie Niemiec (art. 7 ust. 1 umowy dwustronnej).Może Cię zainteresować również:
Pojęcie odbioru dzieła a pojęcie oddania dzieła w aspekcie biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – co nowego w spółce akcyjnej?
Przestępstwa menadżerskie – odpowiedzialność na podstawie art. 296 kodeksu karnego

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en