Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Czy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej bądź postępowanie restrukturyzacyjne/upadłościowe mają wpływ na możliwość ubiegania się o subwencję?

Czy możliwe jest łączenie subwencji z PFR ze wsparciem z Tarczy Antykryzysowej, a także czy na możliwość otrzymania dofinansowania ma wpływ uzyskana wcześniej pomoc de minimis?
Czy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej bądź postępowanie restrukturyzacyjne/upadłościowe mają wpływ na możliwość ubiegania się o subwencję?
Jaką datę prowadzenia działalności należy wpisać we wniosku ?

29 maja 2020

Czy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej bądź postępowanie restrukturyzacyjne/upadłościowe mają wpływ na możliwość ubiegania się o subwencję?

Subwencja z PFR przeznaczona jest dla przedsiębiorców dlatego jednym z wymogów jest prowadzenie działalności gospodarczej w chwili ubiegania się o subwencję. Dodatkowo, zgodnie z zasadami również na dzień 31 grudnia 2019 r. podmiot ubiegający się o subwencję powinien prowadzić działalność gospodarczą, która na ten dzień nie mogła być zawieszona. Można dodać, że co do zasady nie będzie stanowiło przeszkody zawieszenie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku, choć może stanowić problem przy ustalaniu spadków obrotów.

Z uwagi na fakt, że subwencja jest forma pomocy publicznej to nie może być ona przyznawana podmiotom w ciężkiej sytuacji finansowej, dlatego nie przysługuje ona podmiotom, które są w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Dopiero zakończone układem postepowanie upadłościowe lub zakończone postępowanie restrukturyzacyjne nie będzie stanowiło przeszkody w otrzymaniu subwencji.

Jaką datę prowadzenia działalności należy wpisać we wniosku ?

We wniosku o subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju należy wskazać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi na stronach PFR należy wpisać datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, która nie będzie miała wpływu na otrzymanie subwencji. Jedynym wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej a dzień 31 grudnia 2019 r.

Co się kryje pod pojęciem faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej trudno stwierdzić w sytuacji, gdy ma być ona weryfikowana w oparciu o rejestry KRS czy CEIDG. Dla przykładu można wskazać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która od chwili zawarcia umowy jest spółką w organizacji i może nabywać prawa czyli może rozpocząć działalność gospodarczą – data zawarcia umowy jest ujawniona w KRS. Kolejną datą wpisaną do KRS dla sp. z o. o. jest zarejestrowanie spółki. Ciężko stwierdzić czy jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej należy wpisać jedną z tych dat czy też jakąś inną, która byłaby nieweryfikowalna w oparciu o dostępne rejestry.Może Cię zainteresować również:
Koronawirus, a przestój działalności
Split payment – mechanizm podzielonej płatności
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – co nowego w spółce akcyjnej?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en