Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Ustawa o płatnościach dla podwykonawców autostrad (specustawa drogowa)

W dniu 3 sierpnia 2012 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

25 września 2012

W dniu 3 sierpnia 2012 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Ustawa zakłada, że przedsiębiorcy, którzy pracowali przy budowie autostrad jako podwykonawcy i nie otrzymali zapłaty za pracę, będą mogli zwrócić się o wypłatę zaległych należności bezpośrednio do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA będzie mógł wypłacić przedsiębiorcom pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego, a później będzie je odzyskiwał od wykonawców, którzy zalegają przedsiębiorcom z płatnościami.

Pieniądze są wypłacane przez GDDKiA po przeprowadzeniu publicznego wezwania do zgłoszenia się ze strony tych, którzy uważają, że takie roszczenia mają. Lista potencjalnych przedsiębiorców – wierzycieli jest weryfikowana z wielkością dostępnych środków, która wynika z ustawowej puli gwarancji.

Należy zauważyć, że specustawa budziła liczne zastrzeżenia ministrów, posłów, Prezydenta RP, a także samych przedsiębiorców. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w opinii dla Sejmu zwróciło np. uwagę, że planowane przepisy przewidują wypłaty ze środków publicznych jedynie dla wybranej grupy przedsiębiorców, którzy w ten sposób zostali uprzywilejowani, co mogło doprowadzić do naruszenia konstytucyjnej zasady równości. W związku z powyższymi zastrzeżeniami, Prezydent RP po podpisaniu ustawy zdecydował o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z art. 32 (zasada równości) oraz z art. 64 ust. 1 i 2 (równa ochrona praw majątkowych) Konstytucji RP. GDDKiA poinformowała, że do 10 września 2012 roku do oddziałów Dyrekcji w całym kraju wpłynęło 269 wniosków o wypłaty zaległych należności, na łączną kwotę 125,5 mln zł.Może Cię zainteresować również:
Czy tzw. tarcza antykryzysowa zalegalizuje pobyt cudzoziemców?
Konsekwencje braku dokumentacji cen transferowych
Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en