Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Wytwórcy odpadów, a obowiązek rejestracji w BDO

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO. Jest to rejestr, w którym gromadzone są informacje o odpadach. Podmioty gospodarki odpadami prowadzą ewidencję i jednocześnie za pośrednictwem tego systemu składają sprawozdania. Baza pozwala na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnia jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

29 stycznia 2021

Termin składania sprawozdań do 15 marca 2021 r.

Czym jest BDO?

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO. Jest to rejestr, w którym gromadzone są informacje o odpadach. Podmioty gospodarki odpadami prowadzą ewidencję i jednocześnie za pośrednictwem tego systemu składają sprawozdania. Baza pozwala na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnia jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

Kto jest zobowiązany do wpisu w rejestrze?

Wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, są zobowiązani do posiadania wpisu w BDO w zakresie swojej działalności, a brak wpisu uniemożliwi prowadzenie odbiorów oraz wystawiania i potwierdzania KPO (kart przekazania odpadów). Przedsiębiorca wytwarzający wyłącznie odpady komunalne, nie musi rejestrować się w rejestrze BDO. Jeżeli jednak w przedsiębiorstwie prócz odpadów komunalnych wytwarzane będą także odpady podlegające ewidencji odpadowej (w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. zawarta jest lista odpadów niepodlegających ewidencji: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf), to w takim przypadku przedsiębiorca powinien zarejestrować się w rejestrze BDO jako wytwórca odpadów i wskazać we wniosku kody odpadów innych niż komunalne (podlegające ewidencji). Warto wiedzieć, że jeżeli przedsiębiorca wytwarza jedynie odpady komunalne, a odpady nie mające charakteru odpadów komunalnych wytwarzają firmy świadczące usługi na rzecz przedsiębiorcy, to w takim przypadku prowadzący działalność nie musi uzyskać wpisu do rejestru BDO. Szczególnie dotyczy to sytuacji,  kiedy wymiana odpadów niebezpiecznych dokonywana jest przez firmę zewnętrzną. Wówczas to ta firma jest wytwórcą odpadów a nie przedsiębiorca prowadzący działalność.

Obowiązek rejestracji wytwarzanych produktów w opakowaniach

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący działalność wprowadza produkty w opakowaniach oraz wydaje produkty w torbach na zakupy podlegających opłacie recyklingowej podlega on obowiązkowi rejestracji w rejestrze BDO. Ponadto rejestracja w zakresie opakowań oraz opłaty recyklingowej umożliwi przedsiębiorcy złożenie rocznego sprawozdania o ilości nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego objętych opłatą recyklingową.

Elektroniczna ewidencja odpadów

Pomimo, iż od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do wpisu i prowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadów w BDO, to jednak obecna sytuacja epidemiologiczna (COVID-19) dopuszczała prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Całą dokumentację papierową należy przenieść do systemu do 31 stycznia 2021 r. W przypadku nowych podmiotów, wpis należy otrzymać przed rozpoczęciem działalności. Dokumentacja elektroniczna zastąpiła karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Firmy, które nie będą wpisane do Rejestru BDO, nie mogą przekazywać wytworzonych odpadów firmom je zbierającym, ponieważ nie mają możliwości wystawienia niezbędnych dokumentów. Przedsiębiorca zobowiązany jest na bieżąco wpisywać informacje o wytworzonych i przekazanych odpadach. Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.

Jak mogę dokonać rejestracji w BDO?

Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek. Aktualnie, papierowe wnioski zastąpiła rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl. Opłata rejestrowa wynosi: 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców, 300 zł w przypadku pozostałych przedsiębiorców. Zeszłoroczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami należy złożyć do dnia 15 marca 2021 r.

Co mi grozi jeśli nie dopełnię obowiązków?

Kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w systemie BDO obejmują grzywny w wysokości od 100 zł do ponad 1 mln zł lub areszt wymierzony przez sąd. Nałożona może zostać również administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.Może Cię zainteresować również:
Kara za samowolę budowlaną
Kolejna wygrana frankowiczów przed TSUE
Jak zarejestrować spółkę prawa handlowego w systemie S24?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en