Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zmiany KRS w zakresie zgłaszania sprawozdań finansowych

Z dniem 15 marca 2018 roku wchodzą w życie nowe rozwiązania w zakresie zgłaszania do rejestrów sądowych sprawozdań finansowych. Wprowadzone zmiany stanowią kolejny etap reformy prawa gospodarczego, które mają usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej i ułatwić komunikację
z sądami rejestrowymi.

15 marca 2018

Z dniem 15 marca 2018 roku wchodzą w życie nowe rozwiązania w zakresie zgłaszania do rejestrów sądowych sprawozdań finansowych. Wprowadzone zmiany stanowią kolejny etap reformy prawa gospodarczego, które mają usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej i ułatwić komunikację z sądami rejestrowymi.

Uchwalone zmiany mają przede wszystkim wymiar techniczny, które w sposób zasadniczy zmieniają funkcjonowanie rejestru.

Od dnia 15 marca 2018 roku przedsiębiorcy obowiązani są do składania sprawozdań finansowych
w postaci elektronicznej, które będą umieszczane w repozytoriach dostępnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wprowadzona zmiana ma na celu zwiększenie możliwości analizy danych zawartych w tych dokumentach oraz odciążenie sądów rejestrowych w okresach sprawozdawczych, tj. od czerwca do września każdego roku.

Składanie sprawozdań finansowych ma się odbywać za pomocą konta, które zakłada się w systemie teleinformatycznym, na wniosek złożony za pośrednictwem tego systemu, który można odnaleźć
na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna.

Zgłaszane w formie elektronicznej sprawozdanie finansowe należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdanie powinna podpisać co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, a która jest wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania danego podmiotu. W przypadku spółek kapitałowych będzie to członek Zarządu, zaś w przypadku spółek osobowych wspólnik uprawniony do jej reprezentowania.

W przypadku, spółek osobowych, w których wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, jak np. w spółce komandytowej, gdzie wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz), zgłoszenie powinna podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, co najmniej jedna osoba fizyczna, wpisana, jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, czyli co najmniej jeden członek Zarządu spółki z o.o., będącej komplementariuszem.

Do składanego w formie elektronicznej sprawozdania finansowego spółka zobowiązana jest dołączyć oświadczenie, że zgłoszone przez nią dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdania finansowe, które będą gromadzone w repozytorium dokumentów finansowych będą mogły być przeglądane przez każdą zainteresowaną osobę. Centralna Informacja będzie bezpłatnie udostępniać również dokumenty z repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych, co jest niewątpliwą zaletą wprowadzonej zmiany.Może Cię zainteresować również:
Kiedy właściciel nieruchomości odpowie za naruszenie dóbr osobistych przez reklamę wielkoformatową?
Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopu rodzicielskiego
Sądowe zniesienie współwłasności – co zrobić w przypadku konfliktu współwłaścicieli nieruchomości?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en