Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Dywidenda niepieniężna w SKA podlega opodatkowaniu VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dywidenda niepieniężna w spółce komandytowo – akcyjnej, należna akcjonariuszom, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2 grudnia 2013

Wyrokiem z dnia 23 października 2013 roku (I FSK 1503/12) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dywidenda niepieniężna w spółce komandytowo – akcyjnej, należna akcjonariuszom, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotem opodatkowania w takiej sytuacji nie jest bowiem dywidenda, lecz nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatne świadczenie usług.

NSA wskazał, iż w świetle ustawy o podatku od towarów i usług nie ma znaczenia kazualność czynności prawnych. Przedmiot opodatkowania wynika z przepisów ustawy – w art. 5,7 i 8 jednoznacznie wskazano, jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Bez znaczenia dla przedmiotu opodatkowania jest przyczyna danej czynności. Ustawodawca całkowicie odrywa przedmiot opodatkowania od przyczyny dokonania tej czynności.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna dokonuje nieodpłatnego przekazania rzeczy dla swych akcjonariuszy, to wówczas – w aspekcie ustawy o VAT – dochodzi do nieodpłatnej dostawy, która na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy podlega opodatkowaniu. Bez znaczenia dla tej kwalifikacji jest przyczyna przekazania tych rzeczy. Efektem ekonomicznym mającym znaczenie dla tej daniny publicznoprawnej jest to, że spółka komandytowo-akcyjna dokonała na rzecz swoich akcjonariuszy dostawy towarów.

Podobnie NSA ocenia dywidendę niepieniężną w postaci przekazania praw. Zdaniem sądu, dochodzi wówczas do nieodpłatnego świadczenia usług ze strony spółki na rzecz akcjonariuszy, które podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. W tym przypadku również bez znaczenia jest przyczyna świadczenia tychże usług. Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza dychotomiczny podział świadczeń – są one odpłatne albo nieodpłatne.

Reasumując, spółka komandytowo-akcyjna wypłacając akcjonariuszom dywidendę w formie niepieniężnej musi liczyć się z faktem, iż będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Może Cię zainteresować również:
Użytkownik wieczysty, który w wyznaczonym terminie nie zagospodaruje działki będzie ponosił dodatkowe opłaty
Ograniczenie swobody przemieszczania się – COVID 19
Nie chwila faktycznego uznania wpłaty ceny na rachunek depozytowy sądu ma znaczenie, ale terminowe złożenie zlecenia przelewu tej ceny.

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en