Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne

Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Celem nowego prawa restrukturyzacyjnego będzie zapewnienie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej skutecznej restrukturyzacji, przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli.

24 marca 2014

Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Celem nowego prawa restrukturyzacyjnego będzie zapewnienie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej skutecznej restrukturyzacji, przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli. Restrukturyzacja ma pomóc firmie wyjść z kłopotów finansowych, ma ją uchronić przed bankructwem i likwidacją, a w efekcie umożliwić wyjście na prostą oraz dalszą działalność. Proponowane zmiany mają stanowić alternatywę dla postępowań obejmujących likwidację majątku.

Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadzi cztery, zupełnie nowe instytucje restrukturyzacji, oparte częściowo na sprawdzonych praktykach międzynarodowych dostosowanych do warunków polskiej gospodarki. Będą to postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Po wejściu w życie ustawy firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych, które pozwolą im opanować problemy z płynnością i w rezultacie uniknąć likwidacji. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę dopasowaną do swoich potrzeb. Rozwiązanie takie jest elementem tzw. Polityki nowej szansy, czyli kompleksowej strategii gospodarczej państwa, skierowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Postępowania restrukturyzacyjne umożliwią zmianę w strukturze majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia.

Rządowy projekt przewiduje również szeroką nowelizację ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Zmienią się m.in.: zasady oddalania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków na koszty postępowania upadłościowego. Wprowadzona ma być również regulacja, która pozwoli dłużnikowi na złożenie (wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości) wniosku o sprzedaż – w ramach postępowania upadłościowego – przedsiębiorstwa lub części jego składników majątkowych.

 Może Cię zainteresować również:
Forma wniosku urlopowego w czasie pandemii
Światowy Dzień Własności Intelektualnej
Roszczenia odszkodowawcze właściciela nieruchomości z tytułu obniżenia jej wartości w następstwie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en