Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Moment powstania obowiązku podatkowego przy umowie sprzedaży

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku, gdy strony podpisały umowę sprzedaży z odroczonym terminem płatności, to dla sprzedawcy przychód powstaje w tym terminie, a nie w dacie zawarcia rzeczonej umowy.

3 września 2013

W dniu 8 sierpnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. II FSK 2402/11, w którym przesądził, że w przypadku, gdy strony podpisały umowę sprzedaży z odroczonym terminem płatności, to dla sprzedawcy przychód powstaje w tym terminie, a nie w dacie zawarcia rzeczonej umowy.

Wyrok zapadł na tle stanu faktycznego, w którym podatnik – osoba fizyczna w grudniu 2009 r. sprzedał należącego do niego udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za kwotę ponad 2 milionów złotych. Zgodnie z zawartą umową sprzedaży udziałów płatność ze udziały została odroczona w czasie – zapłata nastąpić miała dopiero w kwietniu 2010 r. Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, mającej wskazać termin, w jakim powinna nastąpić zapłata podatku dochodowego z tytułu sprzedaży. Organ podatkowy w wydanej interpretacji orzekł, że obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udziałów powstaje w dacie zawarcia umowy sprzedaży, a nie chwilę otrzymania zapłaty za sprzedane udziały. W rezultacie uznał, że podatnik powinien rozliczyć się z podatku już w zeznaniu z 2009 r.., mimo że faktycznie nie otrzymał on jeszcze ceny sprzedaży. Podstawą decyzji organu podatkowego był art. 17 ust. 1 pkt 6) lit ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych, w tym z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, uważa się „przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane”.

Podatnik zaskarżył interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał wyrok podtrzymujący stanowisko organu podatkowego. Wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2013 r. został wydany na skutek skargi kasacyjnej złożonej przez podatnika i w swej treści przychyla się od stanowiska podatnika, zgodnie z którym datą powstania obowiązku podatkowego w zakresie sprzedaży udziałów będzie dopiero data otrzymania należnego z tego tytułu wynagrodzenia, co w tej konkretnej sprawie oznacza, że podatnik powinien rozliczyć się z tego podatku w zeznaniu za rok 2010 r. Uzasadniając wydany wyrok, NSA podkreślił jednocześnie, że podatek dochodowy nie może być naliczany od przychodu, który ma dopiero powstać w przyszłości

Wyrok jest prawomocny.Może Cię zainteresować również:
SPECUSTAWA KORONAWIRUSOWA zniesienie odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków wskutek okoliczności związanych z COVID-19
Światowy Dzień Własności Intelektualnej
Czy dopuszczalne jest dokonywanie przez pracodawcę pomiaru temperatury u pracownika?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en