Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zmiany w ustawie o CIT od dnia 1 stycznia 2018 roku – limit wydatków na usługi niematerialne, które mogą być włączone do kosztów uzyskania przychodów

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych czyli tzw. ustawa o CIT, wprowadzająca limit wysokości włączenia kosztów o usługi niematerialne do kosztów uzyskania przychodów.

21 grudnia 2017

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych czyli tzw. ustawa o CIT, wprowadzająca limit wysokości włączenia kosztów o usługi niematerialne  do kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawie nowego artykułu 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
od dnia 1 stycznia 2018 roku podatnicy są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

poniesione bezpośrednio bądź pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w tzw. rajach podatkowych.

 

Podmioty powiązane oraz spółki z rajów podatkowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za podmiot powiązany uważana jest:

 

Natomiast za spółkę z tzw. raju podatkowego uznaje się spółkę z kraju lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową w systemach podatkowych. Sformułowanie „szkodliwa konkurencja podatkowa” nie zostało jednoznacznie zdefiniowane, należy jednak przyjąć, iż oznacza ono stosowanie przez dane państwo lub terytorium systemu podatkowego, który nie przewiduje kontroli oraz ograniczeń dewizowych, podatku dochodowego bądź też podatek ten jest niski, a z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o wymianie informacji podatkowych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 roku jako kraje oraz terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w systemach podatkowych wskazuje min.: Hong Kong (Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej), Królestwo Bahrajnu, Wyspy Cooka (Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią), Księstwo Monako oraz Grenadę.

Zastosowanie wyłączenia

Wyżej wymienione wyłączenia mają zastosowanie od wysokości 5% EBITDA czyli zysku operacyjnego przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych. Limit ten stosuje się do nadwyżki wyżej wymienionych kosztów, których suma w danym roku podatkowym jest większa niż 3 000 000 złotych.

W przypadku, gdy rok podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę tego progu
oblicza się, mnożąc kwotę 250 000 złotych przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.Może Cię zainteresować również:
Zwrot VAT zapłaconego w Niemczech
Ulga podatkowa dla frankowiczów
Jakie zmiany w CIT czekają na przedsiębiorców od 2021 r.? (cz. 1)

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en