Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Poczęstunek dla kontrahenta można wliczyć w koszty uzyskania przychodów

Minister Finansów w interpretacji ogólnej wyjaśnił kwestię możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych przez podatników na drobne poczęstunki w trakcie rozmów z kontrahentami.

12 grudnia 2013

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 25 października 2013 roku wyjaśnił, że ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, kanapki), napoje (np. herbata, kawa, soki), a także posiłki (np. obiady) nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem zaliczenie tych wydatków na poczet kosztów uzyskania przychodu jest podawanie ich podczas prowadzenia rozmów
z kontrahentami dotyczących prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej – niezależnie od miejsca ich podawania.

Omawianą interpretację ogólną Minister Sprawiedliwości oparł na wyroku siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie o sygn. akt: II FSK 702/11. NSA podkreślił w tymże wyroku potrzebę indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania wydatków jako kosztów reprezentacji. Analiza ww. wyroku pozwoliła Ministrowi Finansów na wysunięcie ogólnych tez, które mają być pomocne przy wykładni przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT:

  1. Nie wszystkie wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków.
  2. Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków – nie bierze się pod uwagę czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią.
  3. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku, dobrego obrazu firmy, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.
  4. Każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem okoliczności w jakich doszło do poniesienia omawianych wydatków. Muszą one spełnić wymogi przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o CIT lub art. 22 ust. 1 ustawy o PIT – czyli być poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Podsumowując, zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 roku, będącą wynikiem analizy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 roku, należy wywnioskować, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki, napoje, a także posiłki w trakcie rozmów z kontrahentami dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej, niezależnie od miejsca ich podawania.Może Cię zainteresować również:
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI
Nieważność czy odfrankowienie umowy – które rozwiązanie jest korzystniejsze dla kredytobiorców
Cienka kapitalizacja – co zmieni się od 1 stycznia 2018 roku?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en