Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Nowe wymagania BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Z dniem 17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wprowadzające nowe wymagania BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Dla wielu pracodawców nowe regulacje wiązać się więc będą z koniecznością zakupu dodatkowego wyposażenia, a także koniecznością zaktualizowania dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej.

29 listopada 2023

W dniu 17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367).

Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w zakresie wymogów stawianych stanowiskom pracy wyposażonym w monitory ekranowe. Zmiany te są szczególnie ważne z punktu widzenia pracodawców, którzy  w części przypadków bez okresu przejściowego muszą dostosować się do nowych przepisów. Już od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. od dnia 17 listopada 2023 r. pracodawcy są bowiem obowiązani stosować wymogi nowego rozporządzenia w zakresie dodatkowego wyposażenia tworzonych stanowisk pracy. Ponadto, poza doposażeniem stanowisk, nowe przepisy nakładają na większość pracodawców także inne dodatkowe obowiązki, w tym m.in. konieczność weryfikacji i aktualizacji dokumentów wewnątrzzakładowych, w tym także tych dotyczących pracy zdalnej.

Zapewnienie dodatkowego monitora, klawiatury i myszy

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w przypadku, gdy pracownik korzysta z przenośnego systemu komputerowego (np. laptopa) przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, jego stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz. Co więcej, na życzenie pracownika stanowisko pracy należy również wyposażyć w podnóżek.

Dla wielu pracodawców nowe regulacje wiązać się więc będą z koniecznością zakupu dodatkowego wyposażenia.

Nowe przepisy, a praca zdalna

Chociaż w rozporządzeniu nie zostało to sprecyzowane, należy zakładać, że nowe przepisy odnoszą się także do stanowisk pracy zdalnej. Z przepisów nie wynika jednoznacznie, iż to pracodawca ma obowiązek zapewnienia dodatkowego wyposażenia stanowiska pracy zdalnej. To na pracowniku wykonującym pracę zdalną spoczywa obowiązek organizacji swojego stanowiska pracy w miejscu przez niego wskazanym i uzgodnionym z pracodawcą oraz to pracownik zdalny składa pracodawcy oświadczenie, iż miejsce pracy zdalnej spełnia wymagania BHP, jednakże skoro w świetle rozporządzenia monitor stanowi wymagane narzędzie pracy, przyjąć raczej należy, iż w przypadku kiedy pracownik korzysta z własnego monitora pracodawca powinien wypłacać mu ekwiwalent za korzystanie z tego urządzenia albo zapewnić mu ten sprzęt lub odpowiednią podstawkę.

Ponadto, w związku z nowymi wymaganiami, pracodawcy prawdopodobnie nie unikną również aktualizacji informacji o warunkach wykonywania pracy zdalnej, a także aktualizacji oceny ryzyka zawodowego i informacji zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej i odebrania od pracowników zdalnych stosownych oświadczeń ze zobowiązaniem do przestrzegania ich.

Zapewnienie przez pracodawcę szkieł kontaktowych

Zgodnie z dotychczasową wersją rozporządzenia BHP, pracodawca obowiązany był zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniami lekarza. Zgodnie z nowym rozporządzaniem, pracodawca obowiązany będzie zapewnić pracownikowi okulary lub szkła kontaktowe. Nie zostało jednak przesądzone, kto miałby decydować o tym, czy pracownik będzie miał prawo do uzyskania okularów czy szkieł kontaktowych – czy będzie to lekarz, czy też wybór będzie należał do pracownika.

Ile czasu mają pracodawcy na wprowadzenie zmian

Nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek tworzenia nowych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z wymaganiami nowego rozporządzeniapocząwszy od wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia tj. już od dnia 17 listopada 2023 r.

W odniesieniu zaś do stanowisk wyposażonych w monitory, powstałych przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego, pracodawcy będą mieć obowiązek dostosowania tychże stanowisk w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Dotychczasowe stanowiska pracy będą zatem musiały zostać dostosowane do wymogów rozporządzenia najpóźniej do dnia 17 maja 2024 r.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie dostosowania Państwa przedsiębiorstw do wymogów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – zapraszamy do kontaktu.

Autorzy artykułu: Alicja Ejchart oraz r.pr. Martyna NawrockaMoże Cię zainteresować również:
Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany
w umowie o pracę na okres próbny
Transfer danych do USA w świetle wyroku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Privacy Shield.
Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en