Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zmiana polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Z dniem 7 września 2012 r. wejdą w życie zmiany w treści polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

5 września 2012

Z dniem 7 września 2012 r. wejdą w życie zmiany w treści polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podstawą zmian jest, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 17 sierpnia 2012 r., ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 roku, podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

Przedmiotowa ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz 960) i zgodnie z art. 2 wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Prezydenta RP Protokół o zmianie Umowy, ma na celu m.in. usunięcie z Umowy niekorzystnych z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej klauzul dotyczących tzw. tax sparingu, pozwalających na odliczenie w Polsce podatku, który może być pobrany na Cyprze, w celu zmniejszenia wysokości podatku od otrzymywanych przez polskich podatników dywidend.

Protokół obniża ponadto stawkę opodatkowania odsetek opodatkowanych u źródła z dotychczasowego poziomu 10 % do poziomu 5 %.

Zmianie uległy także zasady dotyczące opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów spółek cypryjskich, którzy dotychczas płacili podatki tylko na Cyprze. Zgodnie z prawem cypryjskim, opodatkowywani są tylko cypryjscy rezydenci podatkowi, osoby, które nie są rezydentami, w ogóle nie płaciły podatku z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia. Po wejściu w życie Protokołu, podatnicy nie będący rezydentami Republiki Cypru, będą opodatkowani w kraju swojej rezydencji (w więc przeważnie w Polsce).

Stan prawny na 28.08.2012 r.Może Cię zainteresować również:
Koronawirus, a przestój działalności
5 lat obowiązywania RODO czyli ile już wiemy o ochronie danych osobowych
Odpowiedzialność karna członków zarządu za nieskładanie sprawozdań finansowych

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en