Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Projekt nowelizacji procesu dochodzenia roszczeń w postępowaniu elektronicznym

Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, w elektronicznym postępowaniu upominawczym będą mogły być dochodzone tylko roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

11 kwietnia 2013

W dniu 22 marca 2013 roku Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, w elektronicznym postępowaniu upominawczym będą mogły być dochodzone tylko roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jednocześnie powód został zobowiązany do wskazania w treści pozwu daty wymagalności dochodzonego roszczenia.

Wskazany projekt nowelizacji ma na celu wyeliminowanie dochodzenia przez wierzycieli
w postępowaniu elektronicznym przedawnionych roszczeń, w stosunku do dłużników wobec których sąd nie ma możliwości zweryfikowania ich aktualnego adresu zamieszkania, a to
z uwagi na brak obowiązku dołączania do pozwu jakichkolwiek dokumentów.

Dotychczasowa regulacja prowadziła to sytuacji kiedy dłużnik dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego uzyskiwał informację o wydanym przeciwko niemu nakazie zapłaty i dopiero na tym etapie uzyskiwał możliwość podjęcia skutecznej obrony przeciwko roszczeniu dochodzonemu przez powoda.

Osoby mające przedawnione wierzytelności względem dłużników, będą mogły dochodzić tych roszczeń, jedynie w zwyczajnym postępowaniu sądowym.

Nowelizacja trafiła obecnie pod obrady Senatu.Może Cię zainteresować również:
Ograniczenie swobody przemieszczania się – COVID 19
Projekt zmiany ustawowej zwalniający przedsiębiorców z obowiązku przechowywania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Konsekwencje niezgłoszenia aktualizacji danych w KRS

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en