Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Ułatwienia podatkowe w związku z epidemią

Ostatnie sejmowe poprawki sprawiły, że ta sama ustawa, która obejmuje CITem spółki komandytowe, wprowadza także szereg korzystnych rozwiązań podatkowych w związku z trwającą epidemią. Ogólny zamiar ustawodawcy wynikający z nowelizacji wynika z przewidywań, że epidemia COVID-19 nie skończy się w tym roku. Dlatego też regulacje wprowadzone na początku roku należy wydłużyć na okres do czasu jej zakończenia.

17 listopada 2020

28 października Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą między innymi spółki komandytowe od 2021 r. mają stać się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Pisaliśmy o tym tutaj. Wskazywaliśmy także, że wprowadzenie tych zmian od początku przyszłego roku jest wątpliwe ze względu na trwający proces legislacyjny.

Jak się okazuje, ostatnie sejmowe poprawki sprawiły, że ta sama ustawa, która obejmuje CITem spółki komandytowe, wprowadza także szereg korzystnych rozwiązań podatkowych w związku z trwającą epidemią. Ogólny zamiar ustawodawcy wynikający z nowelizacji wynika z przewidywań, że epidemia COVID-19 nie skończy się  w tym roku. Dlatego też regulacje wprowadzone na początku roku należy wydłużyć na okres do czasu jej zakończenia.

I tak, wydłużeniu do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, ulegnie czas na skorzystanie z możliwości zwiększenia limitów dla zwolnień przedmiotowych w PIT dla: zapomogi, wypłacanej z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji oraz dla zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Natomiast w przypadku świadczeń socjalnych dla pracowników oraz dopłat do wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalności w tym zakresie, czas na skorzystanie wydłużono zgodnie z zasadą „t+1”, tj. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołany został stan epidemii.

Korzystne rozwiązania obejmą także te innowacyjne firmy, które korzystają z ulgi B+R oraz IP BOXu. Warunkiem jest ponoszenie kosztów kwalifikowalnych na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowywanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 (w przypadku ulgi B+R) lub osiąganie kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 (w przypadku korzystania z IP BOX). Do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, podmioty korzystające z ulgi B+R mogą odliczyć od dochodu koszty kwalifikowalne ponoszone na opisaną wyżej działalność. Tyle samo czasu mają podatnicy korzystający z IP BOXu na zastosowanie obniżonej stawki podatku.

Do końca roku podatkowego, w którym odwołany został stan epidemii z powodu COVID-19 będzie można skorzystać z preferencji w uldze na złe długi w podatkach dochodowych (w przypadku tych podmiotów, które ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19). Wierzyciele będą mogli skorzystać z ulgi już po 30 dniach od zwłoki dłużnika, natomiast dłużnicy zostaną zwolnieni z obowiązku zwiększania dochodu o wartość nieuregulowanego zobowiązania pieniężnego.

Projekt ustawy przewiduje także ułatwienia dla podatkowych grup kapitałowych (PGK), które poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Wprowadzono przepis pozwalający PGK zachować status podatnika nawet jeżeli nie zostało spełnione kryterium rentowności. Dzięki temu, jeśli w 2021 r. PGK nie spełni warunku rentowności, to nie utraci swojego statusu jako podatnika CIT.

Podobne rozwiązanie polegające na przesunięciu terminu przewidziano w przypadku podmiotów przekazujących darowizny na walkę z COVID-19. Znowelizowana ustawa wydłuża czas na skorzystanie z odliczenia od podstawy opodatkowana (u ryczałtowców- wartości przychodu) darowizn przekazanych w celu przeciwdziałania COVID-19 – do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Ustanowiono także nowe wartości kwot darowizn, jakie można odliczyć od podatku:

W analogiczny sposób odliczać można wartości darowizn sprzętu komputerowego placówkom oświatowym  – do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, w wartości darowizny zależnej od terminu jej dokonania. Chodzi tu o darowizny sprzętu komputerowego i tabletów zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata, przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego. Projekt ustawy przewiduje też, że obdarowany podmiot będzie miał odpowiednio więcej czasu na dokonanie wyłączenia z przychodów wartości otrzymanych darowizn (zarówno w przypadku darowizn na rzecz przeciwdziałania COVID-19, jak i darowizn sprzętu komputerowego) – będzie to można zrobić do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Ponadto, projekt ustawy przewiduje wydłużenie do końca miesiąca, w którym stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 został odwołany, terminu na:

Jak zostało wspomniane na wstępie, trwa obecnie proces legislacyjny ustawy. O wprowadzonych zmianach podatkowych informujemy na bieżąco w naszych social media – zachęcamy do ich śledzenia. Jeśli nie wiesz, z których ułatwień podatkowych może skorzystać Twoje Przedsiębiorstwo – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.Może Cię zainteresować również:
Zmiany w zakresie biegu terminów sądowych
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
Podział majątku wspólnego

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en