Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Przedawnienie długu, jak je zatrzymać?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny kontrolować terminy przedawnienia zobowiązań i jak najszybciej podejmować kroki zmierzającego do ich odzyskania. Są jednakże sposoby na przerwanie biegu przedawnienia.

7 września 2012

Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W praktyce upływ terminu przedawnienia oznacza dla wierzyciela, że mimo iż jego roszczenie będzie zasadne, to podniesienie przez dłużnika zarzutu przedawnienia, pozbawi wierzyciela możliwości odzyskania długu w postępowaniu sądowym, co w konsekwencji spowoduje brak zapłaty i uniknięcie przez dłużnika odpowiedzialności
za niespłaconą należność.

W związku z powyższym osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny kontrolować terminy przedawnienia zobowiązań i jak najszybciej podejmować kroki zmierzającego do ich odzyskania.


Terminy przedawnienia:

Termin przedawnienia roszczenia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Należy jednak pamiętać, że w praktyce, w szczególności w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, najczęściej będziemy mieli do czynienia z umowami sprzedaży, dla których to umów, termin przedawnienia wynosi jedynie 2 lata, które są liczone od dnia następnego po dniu do którego miała nastąpić zapłata należności. Ponadto warto zwrócić uwagę, że np.: roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem 1 roku.
Przerwanie biegu przedawnienia:
Bieg terminu przedawnienia danego roszczenia, możemy przerwać poprzez:
1) podjęcie przed sądem czynności zmierzającej do dochodzenia lub ustalenia roszczenia (najczęściej będzie to wniesienie do sądu pozwu o zapłatę, wniosku o zabezpieczenie roszczenia lub złożenie do sądu najprostszego i najmniej kosztownego środka, jakim jest wniosek o zawezwanie do próby ugodowej),
2) uznanie roszczenia przez dłużnika,
3) wszczęcie mediacji w celu ugodowego rozwiązania zaistniałego sporu.

Należy pamiętać, że samo wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty roszczenia, nie przerywa biegu przedawnienia.Może Cię zainteresować również:
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dziedziczenie udziałów po współmałżonku jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nieważność czy odfrankowienie umowy – które rozwiązanie jest korzystniejsze dla kredytobiorców

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en