Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Spółka jawna i komandytowa zakładane przez Internet

Dzięki nowelizacji kodeksu spółek handlowych w ciągu jednego dnia możemy zarejestrować już trzy rodzaje spółek – jawną, komandytową i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale na tym nie koniec...

16 stycznia 2015

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Od 15 stycznia 2015 roku przez Internet zawiążemy również spółkę jawną i spółkę komandytową. Do tej pory za pomocą systemu teleinformatycznego mogliśmy zarejestrować tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a dzięki nowelizacji kodeksu spółek handlowych w ciągu jednego dnia możemy zarejestrować już trzy rodzaje spółek – jawną, komandytową i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale na tym nie koniec. Po nowelizacji kodeksu możliwe jest wprowadzanie zmian w umowach spółek  z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały zarejestrowane elektronicznie.

Jakie kroki należy podjąć, żeby przez Internet zawiązać spółkę jawną i komandytową?

W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz wzorca umowy, który jest udostępniony w systemie teleinformatycznym, a następnie opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Momentem zawarcia umowy spółki jest chwila wprowadzenia do wzorca umowy wszystkich koniecznych danych dotyczących spółki i jej podpisania. Niestety, obecnie funkcjonujący system nie przewiduje możliwości rejestracji spółki jawnej za pomocą wzorca umownego w sytuacji przekształcenia spółki cywilnej w jawną.

Jeśli chcemy ustanowić w elektronicznej spółce prokurę możemy to zrobić wykorzystując do tego odpowiedni wzorzec uchwały, który również należy opatrzyć bezpiecznymi podpisami elektronicznymi.

Jakie nowinki dla elektronicznej spółki z o.o.?

Przede wszystkim, nowelizacja umożliwia dokonywania zmian umowy spółki za pomocą odpowiedniego wzorca. Modyfikacja odbywa się przez wybór wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola. Zrezygnowano natomiast z obowiązku zgłaszania do rejestru sądowego wzorów podpisów członków zarządu sp. z o. o. oraz jej likwidatorów, nakładając zaś obowiązek zgłaszania do rejestru ich adresu, a także każdej ich zmiany. Warto wspomnieć, że w systemie teleinformatycznym umieszczono również wzorzec uchwały, który umożliwia powołanie pełnomocnika do zawiązania elektronicznej sp. z o.o.

Na koniec warto wspomnieć, że najistotniejszą zmianą z punku widzenia sądów rejestrowych jest nowelizacja zobowiązująca wszystkie podmioty widniejące w rejestrze do ujawnienia informacji o dniu, w jakim kończy się ich rok obrotowy. W ten sposób sąd będzie mógł automatycznie zweryfikować, która spółka nie składa w terminie sprawozdań finansowych, a potencjalni kontrahenci będą mogli ustalić, kto choć na pierwszy rzut oka jest solidnym przedsiębiorcą.

 Może Cię zainteresować również:
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Pracownicze plany kapitałowe – nowe wyzwanie dla pracodawców już od lipca!
Mediacja w sprawach cywilnych

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en