Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Ulga na robotyzację

Zmiany przepisów prawa podatkowego w ramach tzw. Polskiego Ładu nie cieszą się popularnością wśród przedsiębiorców. Resort finansów zaplanował jednak także i takie zmiany, które mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową przynajmniej części przedsiębiorców. Są to nowe ulgi podatkowe, a ich ilość wprowadzona w ramach nowelizacji przepisów jest dość imponująca.

15 grudnia 2021

Zmiany przepisów prawa podatkowego w ramach tzw. Polskiego Ładu nie cieszą się popularnością wśród przedsiębiorców. Większość z nich znacząco odczuje wzrastające obciążenia fiskalne. Również tempo wprowadzanych zmian nie pozwala na skuteczne przygotowanie się do nowych przepisów. Resort finansów zaplanował  jednak także i takie zmiany, które mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową przynajmniej części przedsiębiorców. Są to nowe ulgi podatkowe, a ich ilość wprowadzona  w ramach nowelizacji przepisów jest dość imponująca.

Nowe ulgi podatkowe są jednak dedykowane ograniczonej grupie przedsiębiorców. W przypadku większości ulg, o możliwości skorzystania z nich decydować będzie branża, w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, a często także charakter i przedmiot podejmowanej działalności gospodarczej. Prawodawca, konstruując nowe ulgi podatkowe, stawia przede wszystkim na te firmy, które dążą do szeroko pojętego rozwoju. Może to być rozwój związany ze zdobywaniem nowych rynków zbytu, a także z wprowadzaniem na rynek nowych produktów.

Wśród nowych ulg, z których skorzystać będą mogli zarówno przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, znalazły się następujące rozwiązania:

  1. Ulga na robotyzację;
  2. Ulga na prototyp;
  3. Ulga na promocję produktów;
  4. Ulga na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo wyższe oraz naukę.

Ponadto ustawodawca wprowadził także ulgi dedykowane tylko podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz – dedykowane jedynie podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo Nowy Ład wprowadza także zmiany w dotychczas istniejących ulgach podatkowych o charakterze innowacyjnym: B+R oraz IP BOX. 

Spośród wymienionych wyżej ulg podatkowych, szczególną uwagę warto zwrócić na ulgę na robotyzację. Konstrukcja tej ulgi jest podobna do już obowiązującej ulgi na badania i rozwój. Podatnikowi, prowadzącemu działalność produkcyjną (przemysłową), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów. Odliczenie w ramach ulgi na robotyzację ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych  w latach 2022 – 2026.

Ulga sformułowana jest analogicznie na gruncie PIT oraz CIT. Obie ustawy podatkowe wprowadzają jednolity katalog kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Zalicza się do nich w szczególności:

  1. Koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, a także takich maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą między innymi zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy (w szczególności chodzi o czujniki, sterowniki, przekaźniki);
  2. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych i innych środków trwałych wymienionych w pkt 1);
  3. Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;
  4. Opłaty leasingowe ustalone w umowie leasingu dotyczącej robotów przemysłowych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Precyzyjna definicja mówiąca o tym, jakie środki trwałe można zaliczyć do robotów przemysłowych lub maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, została zawarta w obu ustawach podatkowych. A zatem tylko wydatki z katalogu znajdującego się w przepisach będą mogły zostać odliczone w ramach tej ulgi. Szczegółowe definicje znajdują się w art. 52jh ust. 3 i 4 ustawy o PIT oraz art. 38eb ust. 3 i 4 ustawy o CIT.

Warto także zwrócić uwagę na to, że przepisy regulujące ulgę na robotyzację odsyłają w pewnym zakresie do przepisów regulujących ulgę na badania i rozwój. W szczególności dotyczy to zasady, iż koszty podlegają odliczeniu, jeśli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. Trzeba także pamiętać o tym, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te koszty kwalifikowane zostały poniesione.

W kolejnych wpisach na blogu zostaną zaprezentowane pozostałe ulgi podatkowe. Jeśli potrzebujesz wsparcia podatkowego – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.Może Cię zainteresować również:
Kancelaria Sommerrey & Furmaga została członkiem Business Centre Club
Praca tymczasowa kobiet w ciąży może być „tymczasowo” dłuższa niż zamierzona
Podatek od usług budowlanych w Niemczech – cz. 2

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en