Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zwrot VAT zapłaconego w Niemczech

Polski przedsiębiorca, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, może ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług w Niemczech, naliczonego przy nabyciu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

5 lutego 2015

Zwrot VAT – krok po kroku

Jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą, zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku VAT – możesz ubiegać się o zwrot podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w Niemczech, a których nabycie miało związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najczęściej przedsiębiorcy ubiegają się o zwrot podatku uiszczonego przy zakupie paliwa do samochodu, którym podróżują u naszego zachodniego sąsiada, ale warto też pamiętać, że katalog wydatków, w związku z którymi można uzyskać zwrotu podatku jest znacznie bogatszy.

Warunki

Podmioty, ubiegające się o zwrot VAT muszą spełnić szereg warunków, których dopiero łączne zaistnienie pozwoli zakwalifikować ich do kręgu podmiotów uprawnionych. Po pierwsze, polski przedsiębiorca nie może być zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Niemczech, ani nie może mieć siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca prowadzenia działalności w RFN. Ponadto, przedsiębiorca musi być zarejestrowanym, czynnym podatnikami podatku VAT w Polsce (art. 15 ustawy o VAT) niezwolnionym od obowiązku opłacania podatku na podstawie (art. 113 ustawy o VAT), a poniesione wydatki związek z prowadzoną działalnością.

e-Deklaracja VAT-REF

Żeby ubiegać się o zwrot VAT należy zapoznać się z procedurą zwrotu, tzw. Value-Added Tax Refund, która od początku do końca odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – tj. poprzez wypełnienie e-Deklaracji VAT-REF udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów. Wniosek kierowany jest się do niemieckiego organu administracji podatkowej – Bundeszentralamt für Steuer Dientstitz Schwedt – za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika. W praktyce oznacza to, że pierwsza weryfikacja poprawności składanego wniosku dokonuje się na szczeblu krajowym, a następnie w ciągu 15 dni wniosek przesyłany jest do niemieckiego urzędu, który po przeprowadzeniu właściwego postępowania wydaje decyzję w przedmiocie zwrotu VAT-u.

Termin złożenia wniosku o zwrot VAT

Uprawnieni przedsiębiorcy mogą składać wniosek do dnia 30 września roku następującego po roku, którego dotyczy wniosek. W sytuacji jego nieterminowego złożenia, podatnik bezwzględnie traci możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconego w Niemczech VAT-u. Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie rozpoznany w tym roku, w którym go składaliśmy, bowiem procedura w najgorszym scenariuszu może trwać nawet do 8 miesięcy. Z tego też powodu warto rozważyć pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który po uprzednim przedłożeniu od US oryginału pełnomocnictwa może w imieniu wnioskodawcy taki wniosek wypełnić.

Podsumowując…

Poprawnie wypełniony wniosek VAT-REF to:

 

Przedsiębiorco!

Pamiętaj, że prawidłowo udokumentowany wniosek o zwrot VAT składamy przez Internet do 30 września następnego po roku, którego dotyczy wnioskowany okres Złożenie wniosku nic nie kosztuje, zatem warto go złożyć, bo może przynieść duże oszczędności dla przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

 

 Może Cię zainteresować również:
Nowelizacja KKS – surowsze kary dla podatników za uchybienia karnoskarbowe
Czy od postanowienia sądu wydanego w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przysługuje zażalenie?
Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en