Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Podatek od usług budowlanych w Niemczech – cz. 1

Podatek od usług budowalnych w Niemczech (Bauabzugsteuer) jest stosunkowo specyficznym rozwiązaniem podatkowym. Obciąża on wykonawcę zasadniczo w każdym przypadku świadczenia usług budowlanych na terenie Niemiec i to niezależnie od narodowości, obywatelstwa lub kraju siedziby oraz bez względu na należności podatkowe powstające w Polsce z tytułu świadczenia tych samych usług.

9 lipca 2015

Podatek od usług budowalnych w Niemczech (Bauabzugsteuer) jest stosunkowo specyficznym i niespotykanym dla polskiego porządku prawnego rozwiązaniem podatkowym. Przedmiotowa danina obciąża wykonawcę zasadniczo w każdym przypadku świadczenia usług budowlanych na terenie Niemiec i to niezależnie od narodowości, obywatelstwa lub kraju siedziby oraz bez względu na należności podatkowe powstające w Polsce z tytułu świadczenia tych samych usług.

Zasadniczy cel podatku

Wprowadzenie szczególnych regulacji podatkowych do niemieckiego porządku prawnego jest rezultatem pogłębiającego się problemu rozrastającej się szarej strefy na tamtejszym rynku budowlanym. Skala problemu, w tym w szczególności fala taniej i często niewykwalifikowanej siły roboczej zza wschodniej granicy oraz powszechna praktyka uchylania się od płacenia podatków przez budowlańców, zmusiły niemieckiego ustawodawcę do wprowadzenia przepisów, które w sposób bezwzględny i skuteczny zwalczą niepożądane zjawisko ekonomiczne.

Pobór podatku – podstawowe informacje

Konstrukcja podatku od usług budowlanych w Niemczech ma szczególny charakter. Zgodnie bowiem z § 48 tamtejszej ustawy o podatku dochodowym, w każdym przypadku robót lub innych usług budowlanych świadczonych na rzecz przedsiębiorcy lub podmiotu publicznego na terenie Niemiec, Zleceniodawca jest zobowiązany do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy 15% jego wartości brutto (+VAT) wskazanej w wystawionym rachunku.

Następnie, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po płatności wynagrodzenia za usługi, Zleceniodawca składa odpowiednią deklarację podatkową we właściwym dla Zleceniobiorcy urzędzie skarbowym. Ten sam urząd skarbowy będzie właściwy dla zapłaty potrąconego podatku.

Warto w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że niemiecki ustawodawca wprowadził nad wyraz szeroką definicję pojęcia usług budowlanych – przez usługi budowlane podlegające analizowanym przepisom podatkowym należy bowiem rozumieć każdy przypadek budowy, remontu, utrzymywania, przebudowy, rozbudowy lub rozbiórki jakichkolwiek obiektów budowlanych.

Niemieckie urzędy skarbowe właściwe dla polskich budowlańców

W przypadku polskich przedsiębiorców świadczących usługi budowlane na terenie Niemiec, właściwymi urzędami skarbowymi są:

Na stronach internetowych poszczególnych urzędów skarbowych znajdują się krótkie informacje i wskazówki w języku polskim oraz niezbędne formularze podatkowe.

 

W kolejnym artykule napiszemy na temat kwot zwolnionych od potrąceń, zaświadczenia o zwolnieniu od podatku oraz jak uzyskać zwrot pobranego podaktu od usług budowlanych w Niemczech. Publikacja ukaże się w poniedziałek (13 lipca br.). 

Aktualizacja: TUTAJ znajdziesz drugą część artykułu.Może Cię zainteresować również:
Ułatwienia podatkowe w związku z epidemią
Prawie milion złotych kary za niewypełnienie obowiązku informacyjnego – pierwsza sankcja nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wyrok TSUE jednoznacznie korzystny dla kredytobiorców

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en