Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT – zmiany zasad rozliczania spółek komandytowo – akcyjnych.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Rady Ministrów, w Ministerstwie Finansów rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

20 sierpnia 2012

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Rady Ministrów, w Ministerstwie Finansów rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazano konieczność nowelizacji powołanych ustaw wynika z potrzeby dostosowania ich treści do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i gospodarczej oraz eliminacji mechanizmów wykorzystywania obecnie obowiązujących przepisów podatkowych w celu unikania opodatkowania.

Zgodnie z informacją RM, projekt w sposób celowy ukierunkowany jest na „uszczelnienie” systemów podatków dochodowych oraz ograniczenie istniejących możliwości optymalizacji.

 Zasadniczą zmianą przewidzianą w projekcie jest opodatkowanie podatkiem dochodowym spółki komandytowo – akcyjnej. Ponadto projekt dotyczy m.in.:

– przepisów o niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, w tym rozciągnięcia tej regulacji na udziały pośrednie,

– wyłączenia prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku wypłacanych dywidend, w przypadku, gdy jej wypłata w państwie siedziby podmiotu wypłacającego była zaliczona do kosztów uzyskania przychodu lub w inny sposób odliczona od podatku,

– ustalania przychodów i kosztów świadczeń w naturze, w tym przychodów z tytułu m.in. wypłaty dywidendy lub wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów/akcji w formie rzeczowej.

 Obecnie projekt nowelizacji jest na etapie wewnętrznych uzgodnień. Jego uchwalenie oznaczać będzie znaczące ograniczenie podatkowo-prawnych korzyści wynikających z realizowania transakcji za pośrednictwem spółki komandytowo – akcyjnej.

 

Stan prawny na: 17.08.2012 r.


Może Cię zainteresować również:
Tarcza Finansowa a Tarcza Antykryzysowa – czy wsparcie można łączyć? Na co przeznaczyć środki z subwencji?
Podział majątku wspólnego
Moment powstania obowiązku podatkowego przy umowie sprzedaży

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en