Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Wyrażenie zgody przez osoby reprezentujące podmiot, likwidatorów i prokurentów na ich powołanie – zmiana ustawy

W dniu 15 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w myśl której do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie.

12 marca 2015

Zmiany

W dniu 15 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w myśl której do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie.

Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Praktyka

W praktyce oznacza to, że np.: przy składaniu do sądu rejestrowego wniosku o zmianę członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy załączyć pisemne oświadczenie tego członka zarządu wyrażające zgodę na powołanie go do jego składu. Jednocześnie, obecnie nie ma obowiązku załączania do akt rejestrowych wzorów podpisów osób reprezentujących podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Kiedy nie potrzeba zgody?

Wymogu składania zgody na powołanie nie ma m.in.: w przypadku kiedy wniosek taki podpisywany jest bezpośrednio przez osobę której wpis dotyczy, ponieważ, co zrozumiałe, skoro osoba taka podpisała taki wniosek to jednocześnie wyraziła zgodę na swoje powołanie do zarządu.

Co wnosi ta zmiana?

Przytoczona zmiana ustawy stanowi ułatwienie, ponieważ przy dokonywaniu zmian osób reprezentujących dany podmiot nie ma już obowiązku udawania się do notariusza w celu uzyskania wzoru podpisu. Autorzy projektu komentowanej zmiany ustawy argumentowali, że w praktyce nikt nie porównywał podpisów na dokumentach podpisywanych przez osoby reprezentujące podmiot ze wzorami podpisów znajdującymi się w aktach rejestrowych, w związku z czym obowiązek składania wzorów podpisów był niepraktyczny.

Reasumując, komentowaną zmianę należy uznać za pozytywną, ponieważ usuwa niepotrzebne obowiązki dla przedsiębiorców, a przy tym likwiduje dodatkowe koszty związane z uzyskaniem wzorów podpisów.

 Może Cię zainteresować również:
Postępowanie o zatwierdzenie układu
Ceny transferowe – najważniejsze informacje
Prawo własności przemysłowej – rewolucyjne zmiany

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en