Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

O mediacji z perspektywy mediatora
21 października 2021

21 października 2021 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji – dzień popularyzowania pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów.

Porozumienie rodzicielskie
1 czerwca 2021

Porozumienie rodzicielskie jest przejawem tego, że rodzice pomimo podjęcia decyzji o rozstaniu, są gotowi wspólnie działać dla dobra swoich małoletnich dzieci, potrafią oddzielić wzajemne relacje partnerskie od relacji rodzic – dziecko.

Od 1 stycznia 2019 roku możesz sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez PIT szybciej niż po upływie 5 lat
8 grudnia 2018

Do tej pory osoby, które nabyły nieruchomość lub jej części w drodze spadkobrania, aby móc sprzedać odziedziczoną nieruchomość w ciągu 5 lat od jej nabycia, musiały liczyć się z koniecznością zapłaty PIT.
Od nowego roku ten przepis ulegnie zmianie.

Czy od postanowienia sądu wydanego w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przysługuje zażalenie?
21 października 2015

Przedłużające się postępowanie sądowe działa, co do zasady, na niekorzyść stron procesu. W celu zwalczania opieszałości sądów, ustawodawca wprowadził odpowiedni środek dyscyplinowania, którym jest skarga na przewlekłość postępowania. Czy w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sądu (oddalającego lub odrzucającego skargę), stronie przysługuje środek zaskarżenia?

Podatek od czynności cywilnoprawnych – stawka sankcyjna
23 lutego 2015

Zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, iż z upływem tego okresu podatnik, który nie zapłacił w przeszłości podatku może, powołując się na zarzut przedawnienia, uniknąć konieczności jego zapłaty.

Odpowiedzialność za zabieg – brak zgody pacjenta
4 września 2014

Nienależnie pobrany przez pracownika zasiłek chorobowy – zwrot do ZUS
18 września 2013

Kto jest zobowiązany do dokonania zwrotu nienależnie pobranego przez pracownika zasiłku chorobowego i w jaki sposób dokonuje się zwrotu do ZUS zależy od tego, z czyjej winy zasiłek chorobowy został nienależnie wypłacony.

Zmiany w ustawie o VAT – 2013 i 2014 r.
17 grudnia 2012

Od 01 stycznia 2013 r. w życie zaczną wchodzić poszczególne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Zmiany będą wchodzić w życie stopniowo od 01 stycznia 2013 r., od 01 kwietnia 2013 r. i od 01 stycznia 2014.

Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
19 października 2012

Przedsiębiorca może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en