Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Nowe zasady doręczeń komorniczych w postępowaniu cywilnym
18 maja 2023

W dniu 9 marca 2023 roku Sejm uchwalił obszerną nowelizację, która ma być uzupełnieniem oraz poprawieniem części zmian dokonanych już poprzednią nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 roku likwidującą przede wszystkim fikcję doręczeń.

Nowelizacja Kodeksu pracy – zasady wprowadzenia pracy zdalnej
30 stycznia 2023

Do Kodeksu pracy dodany zostanie nowy rozdział IIc pt.: Praca zdalna. Jest to jedna z bardziej wyczekiwanych zmian, których potrzeba uregulowania została szczególnie dostrzeżona podczas pandemii COVID 19.

O czym pracodawca musi poinformować pracownika?
16 stycznia 2023

Projektowana nowelizacja KP znacznie poszerzy katalog dodatkowych informacji przekazywanych pracownikowi.

Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany dotyczące urlopów
2 grudnia 2022

Zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji KP, wdrażające tzw. dyrektywę work-life balance, mają na celu przede wszystkim zrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, pomoc w aktywizacji zawodowej kobiet oraz pomoc w łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany
w umowie o pracę na okres próbny
8 listopada 2022

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – rozszerzenie katalogu przestępstw wykluczających możliwość pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora i prokurenta w spółkach handlowych
17 sierpnia 2022

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie
15 marca 2022

Pod koniec ubiegłego roku Prezydent RP podpisał rządowy projekt ustawy o zmianie między innymi kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Najistotniejsza zmiana dotyczy przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia, w szczególności w odniesieniu do najczęściej wykorzystywanego w praktyce narzędzia procesowego jakim jest zawezwanie do próby ugodowej. 

Jak zarejestrować spółkę z o.o. w S24?
11 października 2021

Artykuł jest kontynuacją serii wpisów na temat rejestracji spółek prawa handlowego w systemie teleinformatycznym S24. O tym, czym jest system S24 oraz jak zarejestrować spółkę jawną można przeczytać we wpisie znajdującym się na naszym blogu. Natomiast poniżej zostanie omówiona kwestia rejestracji jednej z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form prowadzenia działalności gospodarczej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie spółki z o.o.).

Jak zarejestrować spółkę prawa handlowego w systemie S24?
19 lipca 2021

Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?
19 maja 2021

Decydując się na rozwód wielu małżonków zastanawia się, jak będzie wyglądać ich sytuacja finansowa po ustaniu wspólności majątkowej, w szczególności w sytuacji, gdy oboje małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że pomimo orzeczenia przez sąd rozwodu, a także dokonania podziału majątku wciąż łączy ich wspólne, długoletnie zobowiązanie finansowe.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en