Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. I

Koronawirus. To hasło obiega od tygodni cały świat. Stojąc w obliczu zagrożenia epidemiologicznego rodzą się pytania o prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jakie środki ostrożności powinien zapewnić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy z powodu zagrożenia zarażeniem? Czy może odmówić podróży służbowej do miejsc, znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

12 marca 2020

Zagrożenie epidemiologiczne w świetle prawa pracy – cz. II

We wczorajszym artykule poświęciliśmy kilka słów w kwestii bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w dobie występującego zagrożenia epidemiologicznego. W tej części przedstawimy Państwu działania, które może podjąć pracodawca w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jak również szczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, znajdującego się w tych niecodziennych okolicznościach.

14 marca 2020

Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Kiedy można wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów
31 sierpnia 2012

W zależności od tego, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, czy posiada status konsumenta, wierzyciel może umieścić informacje o niesolidnym dłużniku w bazie danych Krajowego Rejestru Długów, po spełnieniu określonych warunków.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
27 sierpnia 2012

Może zdarzyć się sytuacja, w której w czasie urlopu danego pracownika pracodawca uzna, że konieczne jest wezwanie go do pracy, co dotyczyć może zwłaszcza pracowników, których obowiązki nie mogą być wykonane przez innego pracownika.

Projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT – zmiany zasad rozliczania spółek komandytowo – akcyjnych.
20 sierpnia 2012

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Rady Ministrów, w Ministerstwie Finansów rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uchwała w sprawie odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
1 sierpnia 2012

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów przyjął, iż stosowanie potrąceń amortyzacyjnych dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Obniżenie wysokości opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24 lipca 2012

Od 18 maja 2012 roku obniżona została wysokość opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uiszczanej przy składaniu wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Prostsze reguły dotyczące połączeń i podziałów spółek
30 maja 2012

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych upraszcza wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek.

Użytkownik wieczysty, który w wyznaczonym terminie nie zagospodaruje działki będzie ponosił dodatkowe opłaty
7 września 2011

Niedotrzymanie zakreślonego w umowie przekazania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy wiąże się z ryzykiem nałożeniem dodatkowej rocznej opłaty.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2 września 2011

Głównym celem nowelizacji jest przyśpieszenie i udrożnienie procesów przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, poszerzenie podmiotowe i przedmiotowe uprawnionych do przekształceń, a także złagodzenie wzrostu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadkach drastycznych zwyżek oraz dostosowanie przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Rusza Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników
2 września 2011

Dnia 1 września weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, której celem jest likwidacja obowiązku posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.

Kolejne usprawnienia w KRS
22 lipca 2011

Weszła w życie kolejna zmiana dotycząca funkcjonowania Rejestru Przedsiębiorców KRS. Zgodnie z brzemieniem nowych przepisów, po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP, sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru

1 18 19 20 21

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en